NOVO MESTO - V Krki so danes začeli niz akcij v sklopu devetega Tedna humanosti in prostovoljstva, v katerem želijo, kot poudarjajo, soljudem pomagati spremeniti življenje na bolje. Med drugim so darovali kri in sestavljali prehranske pakete v skladišču Škofijske karitas v Drgančevju.

ČRNOMELJ, LJUBLJANA - Šest poslanskih mandatov je bilo podeljenih napačno, je včeraj sporočila državna volilna komisija. Število mandatov sicer ostaja enako, spremenilo se je zgolj šest poslanskih imen. Veselje Belokranjcev, da bodo po enajstih letih znova dobili predstavnika v parlamentu, je bilo preuranjeno.

NOVO MESTO - Dan zmage je bil državni praznik Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki smo ga proslavljali 9. maja, na obletnico zavezniške zmage v Evropi med drugo svetovno vojno. 9. maj pa je danes tudi dan Evrope, ko v Evropski uniji obeležujemo začetek evropskega združevanja. Ali naključni mimoidoči vedo, kateri praznik obeležujemo, smo spraševali v dolenjski prestolnici.

NOVO MESTO - V letošnjem letu novomeški taborniki praznujejo sedemdeseto letnico obstoja in v ta namen so pripravili številne zanimive dogodke. Od skromnih začetkov društva v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja je Rod gorjanskih tabornikov vztrajno rastel.

ŠKOCJAN, OSREČJE - Z odpravo kadrovskih težav, ki so medobčinski inšpektorat pestile v zadnjem obdobju, bo v štirih občinah ustanoviteljicah znova prišlo do nekoliko večje prisotnosti redarstva. Med drugim tudi v Škocjanu.

GRADAC - V nedeljo praznujemo svetovni dan Rdečega križa, zato v teh dneh in v prihodnjem tednu Rdečega križa Slovenije območna združenja izvajajo številne aktivnosti. Včeraj pa je v Gradcu potekalo regijsko tekmovanje osnovnošolskih ekip iz prve pomoči, pomerile so se štiri ekipe iz dveh območnih združenj.

NOVO MESTO - Parkinsonova bolezen je počasi napredujoča degenerativna nevrološka bolezen, ki je neozdravljiva, saj z zdravili lahko le lajšamo težave. V Sloveniji se z njo sooča prek 9000 bolnikov. Na novomeški univerzi so pripravili okroglo mizo »Življenje s Parkinsonovo boleznijo«, na kateri so izpostavili težave bolnikov in se spraševali, kako lahko pri zagotavljanju kakovosti njihovega življenja prispevajo strokovnjaki s področja zdravstvene nege in fizioterapije.

ŠENTJERNEJ - Šentjernejski občinski svetniki so se na aprilski redni seji seznanili s poročili in letnimi programi dela več zavodov. Tako so med drugim dali soglasje k letnemu poročilu 2021 Zdravstvenega doma Novo mesto ter programu dela in finančnemu načrtu za letos. Kljub dobremu sodelovanju s tem zavodom, so ugotavljali, pa je že vrsto let težava s pediatrijo, zato zahtevajo, da se to področje končno uredi.

KRŠKO - V Mestni občini Krško želijo razvijati turizem kot eno izmed pomembnejših dejavnosti, kar je po besedah župana Mirana Stanka dolgotrajen in dolgoročen proces. Eden izmed korakov na tej poti je pridobitev priznanja za zeleno turistično destinacijo. Lani so se skupaj s tamkajšnjim centrom za podjetništvo in turizem pridružili shemi zelene destinacije, letos pa prejeli zlati znak.

ŠMARJETA - Če pri odločanju o novi sestavi občinske volilne komisije v šmarješki občini složnosti ni bilo – dva svetnika sta namreč - tudi zaradi nekaterih proceduralnih nejasnosti – glasovala proti – pa so si bili svetniki na zadnji redni seji veliko bolj enotni pri zaključnem računu lanskega proračunskega leta.

MIRNA PEČ - Svetniki v Mirni Peči so na zadnji redni seji po izčrpni obravnavi sprejeli odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini ter zatem še elaborat in cene storitev, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami. To problematiko so na sejah občinskega sveta že imeli na mizi, a je do potrditve odloka preteklo še kar nekaj vode.