METLIKA, SEMIČ, ČRNOMELJ - Zaradi lanske spomladanske pozebe je veliko belokranjskih vinogradnikov ostalo brez pridelka in posledično zaslužka. Nedavno so doživeli dodaten udarec – vse vloge za državno pomoč pri odpravi škode zavoljo zmrzali so bile Belokranjcem zavrnjene.