ŠMARJETA - Če pri odločanju o novi sestavi občinske volilne komisije v šmarješki občini složnosti ni bilo – dva svetnika sta namreč - tudi zaradi nekaterih proceduralnih nejasnosti – glasovala proti – pa so si bili svetniki na zadnji redni seji veliko bolj enotni pri zaključnem računu lanskega proračunskega leta.