ČRNOMELJ - Potem ko so na nedavni okrogli mizi črnomaljska občina, tamkajšnja komunala in društvo Proteus zarisali smernice za ozaveščanje občanov o nujnosti pravilnega ločevanja odpadkov, so v soboto storili prvi korak - javno sortirno analizo ločenih odpadkov.