NOVO MESTO - Osnovna šola Bršljin iz Novega mesta povezuje učence šolskega okoliša iz krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Prečna in Karteljevo. Prvo šolsko leto so pisali v začetku 70 let, tako da ima šola za sabo petdeset bogatih in plodnih let. Delček njene zgodovine so postavili na ogled v šolski avli, razstava pa bo odprta še ves november.