NOVO MESTO - Skupina Krka je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju dosegla 808,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani, pri čemer je čisti dobiček skupine narasel za 11 odstotkov na 177,4 milijona evrov.