NOVO MESTO - Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto združuje in povezuje celotno gradbeno panogo že dobrih sedemdeset let. Svojo zgodovino so člani obudili v lani izdanem obširnem zborniku. Ker se ob visokem jubileju ne morejo srečati na slavnostni prireditvi, se širši javnosti predstavljajo z razstavo na novomeškem Glavnem trgu.