STRAŽA PRI KRŠKEM, ŠMARJETA - Spomladanske pozebe so v zadnjih desetletjih postale že stalnica in povzročajo vse več škode sadjarjem, vinogradnikom in kmetovalcem. Letos se jim ne godi nič bolje. Nizke nočne in jutranje temperature v teh dneh so oklestile letošnjo letino sadnega drevja, slabo se piše tudi zgodnji sorti grozdja.