METLIKA - Strategija razvoja občine predstavlja smernice za občinski gospodarski, prostorski, okoljski, družbeni in tudi trajnostni razvoj. Ker si vsega naštetega želijo tudi v metliški občini, so pristopili k pripravi tega dokumenta.