TREBNJE - Trebanjski svetniki so na zadnji seji sprejeli predlog odloka o razglasitvi cerkve svetega Florjana za kulturni spomenik lokalnega pomena. Interes župnije in občine je bil, da cerkev zaščitijo, s čimer bo župnija lahko kandidirala za občinska sredstva za obnovitvena dela.