DOLŽ - Začetki šolstva na Dolžu segajo v leto 1919. Sto let pozneje je ta podružnica matične osnovne šole v Stopičah središče življenja v kraju ter nosilka kulture in znanja v najširšem pomenu.