PODZEMELJ - Na Pezdirčevi njivi v Podzemlju pri Metliki so v minulih letih med zaščitnimi arheološkimi izkopavanji mlajše železnodobnega grobišča odkrili že nekaj izjemnih najdb, dragocenih tudi v evropskem merilu. V začetku julija so znova začeli z izkopavanji in že naleteli na imenitno najdbo – železen latenski meč, ki je že na restavriranju v Ljubljani.