NOVO MESTO - Na Gimnaziji Novo mesto so učencem osmih in devetih razredov ustvarjalni utrip dogajanja predstavili dijaki in njihovi profesorji.