RAKA - Raka je bila nekoč znana po čebuli. Zaradi dobrih kulinaričnih lastnosti so jo dobro prodajali, skozi čas pa večjo pridelavo opustili. Pred osmimi leti je raško turistično društvo začelo z aktivnostmi za rešitev te stare sorte pred pozabo in letos so imeli tudi prvi festival raške č'bule.

NOVO MESTO - Mnogi starši opažajo, da ima njihov otrok težave z branjem, pisanjem, računanjem ali drugimi šolskimi veščinami. Za reševanje domačih nalog porabi vse popoldneve, zato nima prostega časa. Na težave v šoli jih opozarjajo tudi učitelji. V takšnih primerih gre najverjetneje za učne težave, pri katerih je treba ukrepati. Starši so pogosto v stiski, ne vedoč, kako naprej, zato so dobrodošli nasveti strokovnjakov.

NOVO MESTO - V dvajsetih letih delovanja sklada za pomoč ljudem v stiski so v Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto razdelili skoraj 47 tisoč paketov s hrano, 2023 finančnih pomoči, 2330 bonov za šolske potrebščine in 348 štipendij, kar v skupni vrednosti pomeni več kot 1,4 milijona evrov.

DOLENJSKE TOPLICE - Občinski svetniki v Dolenjskih Toplicah so soglasno podprli prvi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva 5,3 milijona evrov prihodkov in sedem milijonov evrov odhodkov.

ČRNOMELJ - Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili nov elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v črnomaljski in semiški občini, iz katerega je razvidno, da bodo občani plačevali nekoliko višje položnice za komunalne storitve.

OTOČEC - Podjetje Adria Dom in nekdanji dolgoletni direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David sta letošnja prejemnika priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, ki ju je danes na 12. dnevu ravnanja s človeškimi viri podelila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine.

IVANČNA GORICA - Slovenija se sooča s staranjem prebivalstva, kar se odraža tudi v povečanem številu ljudi z različnimi boleznimi. Ena od njih je demenca. Zato v Spominčici, slovenskem združenju za pomoč pri demenci, po vsej državi odpirajo demenci prijazne točke.

NOVO MESTO - Danes obeležujemo svetovni dan hrane. Pozivi pod geslom "Kaj jemo?" so namenjeni pristojnim nacionalnim organom v vseh državah, zasebnim podjetjem, civilni družbi in vsakemu posamezniku. Sistemi samooskrbe in uživanja lokalno pridelane hrane so v tem kontekstu eden od ključnih in najučinkovitejših ukrepov. Kaj jedo, smo preverili na novomeški Osnovni šoli Bršljin.

BREŽICE - Podžupanja Katja Čanžar po dobrih sedmih letih poklicnega opravljanja te funkcije odhaja na drugo delovno mesto. Jure Pezdirc, za podžupana imenovan pred štirimi leti, ostaja na funkciji. Župan Ivan Molan je imenoval še dva svoja pomočnika: Milo Levec in Bogdana Palovšnika.

ČRNOMELJ - Črnomaljski občinski svetniki za seje občinskega sveta in delovnih teles ne bodo več prejemali vabil in zajetnih gradiv po pošti, pač pa v elektronski obliki. Zato so na včerajšnji seji, prvi po poletnih počitnicah, dobili tablične računalnike.

MIRNA - Novi vrtec pa glasbena šola in knjižnica - vse to je dolgoletna želja Mirnčanov. Predvidoma maja prihodnje leto naj bi občina odkupila del nekdanjega Preventa in pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka, je bilo slišati na včerajšnji dobro obiskani predstavitvi projektov na Mirni.

NOVO MESTO - Upokojenci s širše Dolenjske se vsak tretji torek v mesecu odpravijo na pohod, ki ga imenujejo "Spoznajmo Dolenjsko". Danes zjutraj je bil na sporedu že 56., organizirali pa so ga v Društvu upokojencev Mali Slatnik.