ŠENTVID PRI STIČNI - Ženski in moški pevski zbor Vidovo, ki delujeta v okviru Kulturnega društva Vidovo iz Šentvida pri Stični, sta na Osnovni šoli Ferda Vesela pripravila peti dobrodelni koncert Generacije pojejo.