HE SS 2020

Izkušnje in pomen večnamenskih projektov na reku Savi

 

Pomen umeščanja večnamenskih projektov na reki Savi, november 2020

 

Hidroelektrarna - garant za protipoplavno varnost

 

Reka Sava stanje pred in po izgradnji verige HE na Spodnji Savi

 

Zagotavljanje stabilnosti energetskega sistema Slovenije

 

Učinki izgradnje verige HE na Spodnji Savi